Kulbrandstad Byggefirma AS
Hølondvegen 3060
7213 Gåsbakken

Organisasjonsnummer: 920 817 203

Telefon: +47 482 94 417

Mail: post@kulbrandstad.no

Facebook: facebook.com/KulbrandstadByggefirma