Hus med sjel

En av våre lidenskaper er å rehabilitere gamle hus og hytter. Dette har over mange år utgjort en forholdsvis stor del av våre oppdrag. Å restaurere bygg på en måte som tar vare på byggets verdier og tradisjonelle og estetiske særtrekk er både utfordrende og givende.

Vi er opptatt av å bevare sjelen i huset, samtidig som bygningen skal leve opp til både dine og dagens standarder.